Nauka

  • Studia doktoranckie

Temat mojej pracy doktorskiej: Rzeka w kompozycji przestrzennej miast odrzańskich. Od 2009 r. zbieram materiały i rpowadzę badania związane z nastepującymi zagadnieniami:
- fronty wodne miast odrzańskich, analiza istniejącego stanu funkcjonalno-przestrzennego, kompozycyjnego,
- typologia rodzajów i funkcji frontów wodnych na obszarze miast odrzańskich,
- transportowe, rekreacyjne, turystyczne i kulturowe znaczenie rzeki w krajobrazie miast odrzańskich,
- waloryzacja kulturowa i historyczna frontów wodnych,
- panorama, weduta, belweder, widoki i panoramy nadrzeczne miast odrzańskich,
- sytuacja kompozycyjna, jako przestrzeń badawcza między obiektywnym opisem stanu istniejącego frontów wodnych a sytuacją estetyczną i subiektywnym opisem. 

Badania finansowane są przez MNiSW w ramach dofinansowania przyznanego w formie stypendium: 

01.10.2012-30.11.2013  Stypendium w ramach badań służących rozwojowi młodych naukowców i doktorantów (z MNiSW/UE), praca badawcza kierunkowa dla doktoratu: "Rzeka w kompozycji przestrzennej miast odrzańskich - etap II", z.w. Nr B 10058, nr kierunku badań: 12/002, nr dyscypliny wg SDI: 01.11, 10.14 (VII-VIII semestr)

01.10.2011-30.09.2012  Stypendium w ramach badań służących rozwojowi młodych naukowców i doktorantów (z MNiSW/UE), praca badawcza kierunkowa dla doktoratu: "Woda jako element kompozycji przestrzennej w krajobrazie miast odrzańskich - etap I", z.w. Nr B 20097, nr kierunku badań: 12/002, nr dyscypliny wg SDI: 01.11, 10.14 (V-VI semestr).

W latach 2009-2011 (II-IV semestr - 28.02.2010-30.09.2011) badania finansowane były ze stypendium doktoranckiego kat. A.

  • Międzynarodowy Projekt Badawczy "Pamięć Miejsca" Wrocław 2011-2014

6.2011-12.2014 udział w międzynarodowym interdyscyplinarnym architektoniczno-socjologicznym projekcie badawczym: "The Memory of Vanished Population Groups in Today's East- and Central European Urban Environment. Memory Treatment and Urban Planning in L'viv, Cernivci, Chisinau and Wrocław" : Call code: 41263, Contract ID: P10-0158:1(za Sweden ScienceNet), 
Zespół badawczy Wydziału Architektury: prof. dr hab. inż.
dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka, prof. PWr. (kierownik zespołu) arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Dziekan WA PWr., dr inż. arch. Joanna Jabłońska, mgr inż. arch. Łukasz Netczuk, mgr inż. arch. Ewa Pol (doktoranci WA PWr.), Projekt jest finansowany/przydzielony przez Fundację Trzechsetlecia Banku Szwedzkiego i będzie realizowany w latach 2011 - 2014. Liderem projektu jest Bo Larsson z Centre for European Studies (CFE), Lund University, Box 201, SE 221-00 Lund, Szwecja.

  • Własne badania

Poza powyższymi projektami badawczymi prowadzę także własne poszukiwania i rozważania w zakresie dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego, jako potencjału dla rozwoju małych małych miasteczek i osad pomiejskich południowego Podlasia. W tym celu opracowuję:
- analizy urbanistyczno-przestrzenne Międzyrzeca Podlaskiego od 2006 r. (artykuły oraz praca dyplomowa - 2009),
-  promowanie dzidzictwa sakralnej drewnianej architektury południowego Podlasia, a także budownictwa świeckiego,
- rewitalizacje urbanistyczno-architektoniczne zespołów małomiasteczkowych południowego Podlasia.