Curriculum Vitae

  • Podstawowe informacje

Architekt Łukasz K. D. Netczuk, ur. 18.05.1985 r. we Wrocławiu. Dyplom mgr inż. arch. - WA PWr. 2009, doktorant w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PWr. Główne zainteresowania to architektura, urbanistyka, ruralistyka, architektura krajobrazu, kompozycja urbanistyczna w krajobrazie miast, rewaloryzacja krajobrazu kulturowego i zabytkowych zespołów urbanistycznych małych miast i wsi, infrastruktura komunikacyjna aglomeracji, drewniana architektura cerkiewna, rysunek odręczny i metodyka nauczania rysunku, historia polski, języki słowiańskie, stylistyka i redagowanie tekstów naukowych, regionalizm kulturowy, genealogia, heraldyka, modelarstwo i miniaturystyka, ogrodnictwo, webmastering, działalność społeczna, etyka społeczna, kodeks honorowy. Stanu wolnego, związany tradycją ze swoją rodziną, Podlasiem południowym i Zawkrzem. 

  • Cele naukowe i zawodowe

Rozwój naukowy poprzez ustawiczne samokształcenie, studia doktoranckie w dziedzinie architektury i urbanistyki, pracę naukową i twórczą oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w zawodzie architekta. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń - Książka praktyki zawodowej nr 96/2008 OIA we Wrocławiu. Praca na stanowisku asystenta architekta w architektonicznym biurze projektowym.