Curriculum Vitae

  • Doświadczenie i praktyki zawodowe:

od X 2009 staż dydaktyczny w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PWr.

VIII 2009 - X 2010 praca na stanowisku asystenta architekta w Creoproject

2006-2009  sezonowa praca na umowę o dzieło w Creoproject we Wrocławiu

2008  X-XII dzieło dla biura R2 Rubik Lesław we Wrocławiu

2007  praktyka projektowa i budowlana w Creoproject, VII-VIII dzieło dla K-Projekt we Wrocławiu

2006  VII-VIII dzieło dla Intakus S.A. we Wrocławiu, inwentaryzacja powykonawcza 

2005  praktyka inwentaryzacyjna w Jugowie, gm. Nowa Ruda, szkoła z 1914 r. 

  • Wykształcenie:

2009-2013  Studia doktoranckie, WA PWr., temat pracy: "Woda jako element kompozycji przestrzennej krajobrazu miast nadodrzańskich" pod kierunkiem dra hab. inż. arch. Leszka Malugi, prof. PWr.

30.06.2009  Uzyskanie dyplomu mgra inż. arch., temat pracy: "Międzyrzec Podlaski - miejsca ożywione" pod kierunkiem dr inż. arch. Reginy Magi-Jagielnickiej

2004-2009  WA PWr. kierunek architektura i urbanistyka, specjalność architektura, działalność w Kole Naukowym Rysowników

2000-2004  Liceum Ogólnokształcące nr 3 im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, klasa architektoniczna 

1996-2000  prywatne lekcje języka angielskiego i gry na keybordzie

1994-2000  śpiew w chórze archidiecezjalnym "Pueri Cantores Vratislavienses"

1992-1996  nauka języka angielskiego i plastyki w MDK Krzyki we Wrocławiu

1992-2000  Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 im. Władka Zarembowicza we Wrocławiu.