Umiejętności

Ze wszyskich moich zainteresowań realizuję obecnie tylko te, na które mam czas. Szerzej o tym w w zakładce pasje i działalność. Oto najważniejsze zdobyte umiejętności, w których miałem okazję się sprawdzić lub nadal się realizuję:

rysunek ołówkiem i piórkiem, prowadzenie kursów rysunkowych, redagowanie tekstów, koncepcje architektoniczne i urbanistyczne, analizy urbanistyczne, krajobrazowe i planistyczne, studia historyczne, planistyczne i urbanistyczne, kwerendy archiwalne, genealogiczne i bibliograficzne, praca zespołowa, inwentaryzacje architektoniczno-budowlane, rewitalizacja zabytkowych obiektów, renowacja mebli, podstawy introligatorstwa, modelarstwo, miniaturystyka, webmastering, jazda konna, pływanie, turystyka górska, wycieczki krajoznawczo-architektoniczne, śpiew chóralny, ogrodnictwo, hodowla bylin i krzewów ozdobnych.