Działalność

    Poza działalnością naukową i pracą, o których szerzej w CV i zakładce Nauka oraz wieloma pasjami w miarę możliwości staram się wspierać różne inicjatywy społeczne i charytatywne. Angażuję się w życie społeczne poprzez członkostwo w różnych stowarzyszeniach i związkach. Poniżej wymienię te najważniejsze, do których należę obecnie lub też należałem dawniej.

  • Członkostwo:

- Komitet Organizcyjny II / V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Architektura bez Granic "Kultura miasta, miasto w kulturze" na WA PWr.
03.2011-10.2012, jako sekretarz konferencji, autor i administrator strony internetowej

- Klub Rodu Netczuków, Dział Genealogii RN, Fideikomis oraz inne projekty rodzinne 
W klubie od 2000 r., genealogią zajmuję się od wczesnej młodości za sprawą mojej prababki Pelagii Witkowskiej, brałem też z rodzicami udział w organizacji i porządkowaniu naszych zbiorów. Szczegóły na naszych stronach genealogicznych (w dziale Linki).

- Stowarzyszenie Historius Międzyrzeca
Od 2012 r.

- Polski Związek Działkowców, ROD "Bielany"
Ogródek uprawiałem z rodzicami od wczesnych lat 1990. Od 2010 r. jestem członkiem PZD i użytkuję odrebny ogródek. Administruję stronami dwóch ROD we Wrocławiu.

  • Członek wspierający działania poprzez promocję i okazjonalne uczestnictwo w działaniach:

- Yello - Artystyczne Koło Naukowe im. Prof. Ryszarda Natusiewicza WA PWr.
Od połączenia w 2009 r. KNRA z Yello Niezależnym Ruchem Artystycznym.

- Koło Naukowe Rysowników Architektury WA PWr.
Od 2004 do 2009 r. Aktualnie dokumentuję dawniejszą historię KNRA. Strona internetowa.

  • Dawne członkostwo:

- Komitet Organizcyjny I / IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Architektura bez Granic "Kultura architektury, architektura w kulturze" na WA PWr.
06.2010-06.2011, jako sekretarz konferencji.

- Diakonia Muzyczna "Clemensianum" przy parafii św. Klemensa Dworzaka
Od 2005 do 2007 r. jako tenor, dzięki zaproszeniu koleżanki ze studiów Ewy Januszewskiej.

- Koło Poetyckie w LO nr III we Wrocławiu oraz Klub "Hurtownia" 
Obie te grupy działały przy Saloniku III Muz we Wrocławiu, gdzie promowały swoją twórczość. Członkostwo w latach 2001-2004.

- Chór Chłopięcy Archidiecezji Wrocławskiej "Pueri Cantores Wratislavienses"
W chórze śpiewałem jako alt II od 1995 do 2000 r.

- Polski Związek Wędkarski we Wrocławiu, dawne Koło "Górnik" przy Poltegorze
Od dzieciństwa zainteresowanie sportowym wędkarstwem rozwijał we mnie mój tata. Razem braliśmy udział w zawodach, jeździliśmy też po całym Dolnym Śląsku. Członkiem związku w kategorii juniorów byłem w latach 1995-2004. 

    Poza tym wspieram lokalne inicjatywy na południowym Podlasiu mające na celu ochronę i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w zakresie architektury, urbanistyki i rzemiosła. Promuję tamtejsze walory krajobrazowo-kulturowe, tradycyjne produkty lokalne, a zwłaszcza walory Międzyrzeca Podlaskiego, Międzyrzecczyznę, Kodeń, drewnianą architekturę świecką i skaralną oraz Neounicką parafię obrządku bizantyjsko-słowiańskiego pw. św. Nikity w Kostomłotach. Bliskie memu sercu są również społeczności Karniszyna nad Lutą i Bieżunia nad Wkrą.