Curriculum Vitae

  • Działalność naukowa i społeczna:

03.2011-2014 Udział w międzynarodowym projekcie badawczym "Pamięć miejsca"

03.2011-10.2012 Komitet Organizcyjny II / V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Architektura bez Granic "Kultura miasta, miasto w kulturze" na WA PWr., sekretarz konferencji, autor i administrator strony internetowej

06.2010-06.2011 Komitet Organizcyjny I / IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Architektura bez Granic "Kultura architektury, architektura w kulturze" na WA PWr., sekretarz konferencji

od 2011 redaktor techniczny wersji on-line pisma WA PWr. Architectus

06-11.2010 Pomoc w organizacji obchodów 65-lecia WA PWr. - logo, formularze zgłoszeniowe i plakat

od 11.2010 Administrator strony www pisma WA PWr. Architectus

2004-2010 Koło Naukowe Rysowników Architektury Politechniki Wrocławskiej, prezes (2004-2006), skarbnik i sekretarz (2004 i 2007), obecnie z uwagi na dużą ilość zajęć członek wspierający Yello Artystycznego Koła Naukowego im. Prof. Ryszarda Natusiewicza - kontynuatora koła rysowników, dokumentuję też historię koła

od 07.2010 członek PZD, przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD "BIelany" (od 04.2011), zagospodarowuję dzierżawiony ogródek, administrator strony internetowej ROD "Bielany" i ROD "Pokój", cenię aktywny wypoczynek, ekologiczną uprawę, ochronę przyrody, kontakt z "ujarzmioną naturą", angażuję się w promocję nowych form użytkowania działek, ochronę cennych terenów zielonych ROD na terenie dużych miast, promuję animację kulturalną, obywatelską i społeczną w ROD, otwieranie ogrodów na lokalne społeczności oraz powrót do misji ogrodnictwa działkowego poprzez różne formy wspierania społeczeństwa, interakcji z otoczeniem, samorządami oraz organizację przez ROD akcji dobroczynnych, imprez kulturalnych, dni otwartych dla dzieci, czyli tego co w polskich ogrodach bardzo dobrze działało do 1995 r. zanim zostało zniszczone przez polskie ustawodawstwo i administrację państwową poprzez tworzenie atmosfery ciągłego zagrożenia bytu ogrodów działkowych

od 1998 aktywnie spędzam wolny czas na uprawie roślin ozdobnych, najpierw do 2009 z rodzicami obecnie własny.