Curriculum Vitae

  • Dodatkowe umiejętności:

Znajomość języka angielskiego (upper-intermediate), rosyjskiego i niemieckiego (podstawowa)

Znajomość oprogramowania: pakiety MS Office, OpenOffice; Autodesk AutoCAD PL i EN, podstawy 3DsMax; ArchiCAD; ZWCAD; Google Sketchup, Adobe: Acrobat, Photoshop, Ilustrator, InDesign; Gimp, Corel. 

Podstawy tworzenia stron www: html, css.

  • Konkursy, nagrody i wyróżnienia:

15.11.2009  Drugie miejsce w konkursie na najlepszego absolwenta WA PWr. 

10.2009  Udział w konkursie architektonicznym na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania rynku staromiejskiego wraz ze studium komunikacyjnym w celu określenia sposobu dostępu do parkingu podziemnego lokalizowanego pod Rynkiem Staromiejskim w Koszalinie, zespół: Maria Pleśniak, Ewa Pobudoejska, Łukasz Netczuk, Piotr Pleśniak. Link do projektu.

03.03.2007  Trzecia nagroda zespołowa w Konkursie Urzędu Miejskiego w Nysie i SARP oddz. Opole na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej rewitalizacji Rynku w Nysie wraz z obszarem przyległym. Skład zespołu: dr inż. arch Maciej Małachowicz, mgr. inż. arch. Rafał Karnicki, mgr. inż. Anna Małachowicz, stud. arch. Justyna Kleszcz, stud. arch. Łukasz Netczuk, mgr. inż. Krystyna Prokopska

13.11.2005  Nagroda Rektora PWr. za znaczące osiągnięcia w działalności społecznej wśród studentów i na chwałę uczelni

23.06.2004  Wyróżnienie tytułem "Discipulus Honoris Causa" Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 im. Władka Zarembowicza we Wrocławiu za osiągnięcia, które sławiły imię Szkoły i przydawały dumy Pedagogom

23.05.2003  Pierwsza nagroda w etapie ogólnopolskim i główna nagroda w etapie międzynarodowym Europejskiego Konkursu Szkolnego "Europa w Szkole" pod patronatem Rady Unii Europejskiej i Prezydenta RP, wystawa na zamku królewskim w Warszawie, dwutygodniowe międzynarodowe zgrupowania młodzieżowe w Holandii w Wilhelminaoord. Tematyka zgrupowań: integracja europejska, historia i przyszłość - Link

03.2003  Wyróżnienie w etapie dolnośląskim i zakwalifikowanie do etapu ogólnopolskiego Europejskiego Konkursu Szkolnego "Europa w Świecie - Współzależność i solidarność, zrozumienie i tolerancja - wyzwaniem dla przyszłości" za pracę w kategorii rysunku, wystawa w MDK im. M. Kopernika we Wrocławiu - Link

27.09.2003  Zakwalifikowanie pracy do etapu ogólnopolskiego i udział w pokonkursowej wystawie XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży "Krajobraz Polski" - Link

2003  Udział w pokonkursowej wystawie VII Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Biennale Grafiki i Rysunku 2003 - Link

2002  Udział w pokonkursowej wystawie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Festiwalu Nauki z Okazji 300 Rocznicy Powstania Uniwersytetu Wrocławskiego - Link.