Curriculum Vitae

  • Publikacje i artkuły w opracowaniu:

2012  "Szlak drewnianych cerkwii i kościołów południowego Podlasia" (w opracowaniu)

2012  "Zabytkowe pomniki nagrobne cmentarzy południowego Podlasia" (w opracowaniu)

2011  "Kompozycja urbanistyczna Starego Miasta w Międzyrzecu Podlaskim" (w opracowaniu)

2011  "Stan zachowania wartości kulturowych Międzyrzeca Podlaskiego" (w opracowaniu)

2011  "Nadrzeczny krajobraz miast dolnej Odry" (w opracowaniu)

2012  "Krajopbraz na styku miasta i rzeki na przykładzie centrum Wrocławia".

  • Publikacje, wystąpienia, referaty i prezentacje na konferencje naukowe:

01-02.12.2011  "Możliwości rewitalizacji i integracji przestrzennej południowej części Nowego Miasta w Międzyrzecu Podlaskim", ULAR 6 - Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Odnowa Krajobrazu Miejskiego, Gliwice 01-02. 12.2011, Tom 6 (1 pkt.)

08.04.2011  "Krajobraz na styku miasta i rzeki", wykład podczas VIII Wystawy Budowlanej w Legnicy

12.2010  "Możliwości rewitalizacji i integracji przestrzennej centrum Nowego Miasta w Międzyrzecu Podlaskim", Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN w Lublinie, Tom 6, 2010 (6 pkt.)

25.11.2010  "Kultura rewitalizacji na przykładzie przebudowy pl. Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim", I / IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Architektura bez Granic "Architektura w Kulturze, Kultura Architektury", WA PWr. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN w Lublinie, Tom 8, 2012 (6 pkt.)

03.2009  "Z historii rozwoju ubranistyczno-przestrzennego Międzyrzeca Podlaskiego"

21.05.2007  "Bezpieczna szkoła w świetle współczesnych osiągnięć psychologii środowiskowej – projekt badawczy", referat przygotowywany wspólnie z Panią Ewą Januszewską (Nowak) na Konferencję Naukową Studentów PWr., niewygłoszony z powodu wycofania się ze współpracy szkoły podstawowej będącej przedmiotem analizy

20.10.2006  Prezentacja z przebiegu studenckich praktyk inwentaryzacyjnych przeprowadzonych w marcu 2006 r. w ramach współpracy WA PWr. i gminy Nowa Ruda w projekcie Lider Plus w GOK w Ludwikowicach Kłodzkich oraz wystawa zespołowa prac projektowych z projektowania usług podstawowych pod kierunkiem dr Grażyny Hryncewicz-Lamber, jako efektu pracy po inwentaryzacjach studenckich

25-26.05.2006  "Obwodnica śródmiejska we Wrocławiu", referat i prezentacja na Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową "Problemy we współczesnym budownictwie" organizowaną przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach, niewygłoszona ze względu na odwołanie konferencji.

  • Publikacje rysunków i tekstów

03.2007  Folder informacyjny wystawy i konferencji Europejskiego Forum „"Kobiety Dzisiaj - Śladami Św. Elżbiety Węgierskiej", Kromsdorf, Niemcy 

2004-2008  Teki Rysunkowe Koła Naukowego Rysowników Architektury (nr 87-89, 91, 102, 103), udział w redakcji Tek (nr 87-95, 100, 102) 

2001  Udział w konkursie literackim Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu "Portret Rodziny" i publikacja pracy w antologii pod tym samym tytułem

1999  Publikacja opowiadania, pt. "Kwiat paproci" i ilustracji w charytatywnym tomiku twórczości uczniowskiej SSP 72 we Wrocławiu.