Curriculum Vitae

  • Stypendia:

01.10.2013-30.09.2014  Stypendium kat. A podczas studiów doktoranckich (IX-X semestr)

01.10.2011-30.09.2014  Stypendium projakościowe dla doktorantów.

01.10.2012-30.11.2013  Stypendium w ramach badań służących rozwojowi młodych naukowców i doktorantów (z MNiSW), praca badawcza kierunkowa dla doktoratu: "Rzeka w kompozycji przestrzennej miast odrzańskich - etap II", z.w. Nr B 10058, nr kierunku badań: 12/002, nr dyscypliny wg SDI: 01.11, 10.14 (VII-VIII semestr)

01.10.2011-30.09.2012  Stypendium w ramach badań służących rozwojowi młodych naukowców i doktorantów (z MNiSW), praca badawcza kierunkowa dla doktoratu: "Woda jako element kompozycji przestrzennej w krajobrazie miast odrzańskich - etap I", z.w. Nr B 20097, nr kierunku badań: 12/002, nr dyscypliny wg SDI: 01.11, 10.14 (V-VI semestr)

28.02.2010-30.09.2011  Stypendium kat. A podczas studiów doktoranckich (II-IV semestr)

2005-2009  Stypendium kat. A za wyniki w nauce poczas studiów magisterskich (II-X semestr).