Praca

  • Staż dydaktyczny w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PWr.:

Od października 2009 roku w ramach stażu dydaktycznego realizowanego jako element studiów doktoranckich prowadzę zajęcia lub asystuję w ich propwadzeniu

2013/2014, sem. II - grupa zajęciowa - Plastyczne wspomaganie projektowania 2 (AiU r.3)
2013/2014, sem. II - grupa zajęciowa (1/2) - Zasady projektowania (GP r.1)
2013/2014, sem. I - grupa zajęciowa - Plastyczne wspomaganie projektowania 1 (AiU r.3)
2012/2013, sem. II -
grupa zajęciowa - Plastyczne wspomaganie projektowania 1 (AiU r.3)
2012/2013, sem. I - grupa zajęciowa - Rysunek techniczny i planistyczny (GP r.1)
2011/2012, sem. II - grupa zajęciowa - Zasady projektowania (GP r.1)
2011/2012, sem. I - grupa zajęciowa - Rysunek techniczny i planistyczny (GP r.1)
2010/2011, sem. II - grupa zajęciowa - Zasady projektowania (GP r.1)
2010/2011, sem. I - grupa zajęciowa - Rysunek techniczny i planistyczny (GP r.1)
2009/2010, sem. II - asysta - Zasady projektowania (GP r.1)
2009/2010, sem. I - grupa zajęciowa - Blok kompozycyjno-plastyczny 1 (AiU r.1).

  • Creoproject Bartosz Żmuda:

Praca na stanowisku asystenta architekta na umowę o dzieło/zlecenie - inwentaryzacje architektoniczno-budowlane, opracowaywanie koncepcji architektonicznych, zagospodarowania terenu, projektów techniczno-budowlanych, opisów i in.

od 11.2014
05-06.2009, 08.2009-10.2010
01-03.2008, 08-09.2008
01-04.2007, 07-12.2007
10-11.2006.

Ważniejsze opracowane projekty budowlane: 
- remont dachu i lukarny z masztem flagowym w budynku Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu przy ul. Mazowieckiej 17, 07-10.2010,
- projekt zespołu 3 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Mędłowie, 11.2009-07.2010,
- budowa klatki schodowej w bliźniaczym budynku jednorodzinnym we Wrocławiu przy ul. W. Kadłubka, 08.2009-02.2010,
- remont i przebudowa pomieszczeń gabinetów lekarskich na parterze w DCM Dolmed we Wrocławiu, 02.2010,
- projekt przebudowy laboratorium w nowym budynku Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim, 2009-2010,