Architektura

  • Cel został osiągnięty

Taka myśl nasuwa się po ukończeniu wymarzonych od dzieciństwa studiów. Jednak teraz wydaje się ona być tylko etapem w drodze do spełnienia zawodowego. Następnym celem jest praca doktorska, jej obrona oraz uzyskanie uprawnień zawodowych. Potem zapewne wyznaczę sobie następne cele.  

  • Szerokie horyzont

Już od drugiego roku miałem okazję poznawać kulisy tego zawodu, dzięki pracy w biurze projektowym, gdzie do 2010 r. pracowałem przy różnych projektach. Studia architektoniczne dają szerokie pole do przyszłej działalności zawodowej - od działań naukowych, artystycznych, przez rzemiosło budowlane aż po projektowanie, będące istotą zawodu. Każda z tych działalności otwiera kolejne liczne dziedziny, z których większość adeptów architektury znajdzie coś właściwego dla siebie. 

Mogę przyznać, że wśród oferowanych przez architekturę dziedzin uległem wyjątkowemu urokowi projektowania architektoniczno-budowlanego, projektowania ogrodów, projektowania urbanistycznego, kompozycji urbanistyczno-przestrzennej, historii architektury i urbanistyki, plenerów rysunkowych,  pracy dydaktycznej,   planowania miast w kontekście wielokulturowości i jej dziedzictwa. Dziedziny te rozwijam prywatnie i zawodowo, a także na studiach III stopnia.