Historia

  • Historia jest nauczycielką życia

Zapewne tak jest, jeśli z minionych wydarzeń umiemy wyciągać wnioski na przyszłość po to, by tę przyszłość budować lepszą, mając jednak na względzie szacunek dla tradycji i dorobku poprzednich pokoleń.

  • Historia a, b...

Historia architektury, budowy miast, kraju, miasta i rodziny. W tych różnych hisotriach wielokrotnie pojawia się wpsólny mianownik współistnienia na przestrzeni dziejów różnych kultur. Styk kulturowy i obserwowana w różnych postaciach wielokulturowość to zjawiska, które mnie interesują na co dzień. Obserwuję je podczas moich podróży genealogiczno-krajoznawczych i naukowych na Podlasiu, Lublszczyźnie i na Ukrainie.

W praktyce realizuję pasję historyczną we własnych badaniach Międzyrzecczyzny i południowego Podlasia, z którymi jestem związany od wielu lat. Badania genealogiczne własnej rodziny oraz dawnych rodzin międzyrzeckich uzupełniają wiadomości z zakresu kultury materialnej dając pełniejszy obraz wielokulturowego pogranicza - styku wschodu z zachodem.