Blog

  • 14.11.2009 Konkurs na najlepszego absolwenta WA PWr.

   Miło mi poinformować, iż dostąpiłem zaszczytu znalezienia się na drugim miejscu wśród dziesięciu najlepszych absolwentów WA w 2009 r. Wynik ten daje satysfakcję i jest miłym zwieńczeniem pracy i trudu włożonego w zdobywanie wiedzy i umiejętności. Na miejscu pierwszym i trzecim towarzyszą mi moje koleżanki z klasy architektonicznej z LO nr 3, którym serdecznie gratuluję. Już 3.12 uroczysty odbiór dyplomów. Czytaj więcej.

  • 02.10.2009 Zajęcia dydaktyczne

   W semestrze zimowym 2009/2010 w ramach stażu dydaktycznego na studiach doktoranckich prowadzę grupę zajęciową - Blok kompozycyjno-plastyczny 1 - na 1 roku studiów inżynierskich.

  • 17.07.2009 Reaktywacja strony

   Po ponad półrocznej przerwie, spowodowanej  brakiem czasu, strona wraca w nowej odsłonie.  Nadal jednak nie jest to mój ideał i zapewne wkrótce znów coś zmienię.

  • 30.06.2009 Obrona pracy dyplomowej

    W dniu dzisiejszym na WA PWr. na ocenę bardzo dobrą obroniłem pracę magisterską, pt.: "Międzyrzec Podlaski - miejsca ożywione". Pracę wykonałem pod kierunkiem Pani pomotor dr inż. arch. Reginy Magi-Jagielnickiej. Dyplom miał charakter urbanistyczno-rewoloryzacyjny. Wkrótce umieszczę go na stronie. Sama praca zosotała oceniona, zarówno przez promotora, jak i koreferenta, na ocenę celującą (5,5). Końcowa ocena za studia, będąca wynikową średniej ważonej ocen z kursów, oceny z egzaminu dyplomowego, z obrony i ocen promotora oraz koreferenta to 5,5. Mogę wreszcie powiedzieć, że zrealizowałem swoje marzenia z dzieciństwa i zostałem architektem.